Pan Tadek hoduje 8 kur, 5 owiec i 4 krowy. Ile zwierząt hoduje Pan Tadek?17
Jeśli Pan Tadek dokupi jeszcze 3 kury, to ile kur będzie miał w swoim gospodarstwie?11
Ile wszystkich zwierząt razem będzie miał pan Tadek po dokupieniu kur?20
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20