1 2 3 4 5
1. Odgrywa różne postaci.
2. To on dowodzi całym przedstawieniem.
3. Na niej rozgrywa się sztuka.
4. Podnosi się do góry na początku przedstawienia.
5. Układa ruch sceniczny.