Skany dzienników lekcyjnych A A A

Szanowni Państwo,

Przypominamy o przesłaniu skanów dzienników lekcyjnych (tematów lekcji) na adres aleksandra.chuda@cogito.com.pl, lub kserokopii na adres Biura Projektu.