Witamy na stronie projektu Ad@ I J@ś na matematycznej wyspie! A A A

Za pośrednictwem Ośrodka Rozwoju Edukacji, otrzymaliśmy fundusze z Unii Europejskiej na przygotowanie i wdrożenie projektu „Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie”. W  ramach tego projektu przygotowaliśmy program nauczania bazujący na rozbudzeniu intuicji matematycznej.  Naszym głównym celem jest rozwijanie wśród uczniów pasji do matematyki, tym bardziej, że jak wykazują badania ponad 50% przedszkolaków ma uzdolnienia matematyczne*.

W założeniu program będzie posiadał szeroką obudowę dydaktyczną wraz z rozwiązaniami multimedialnymi ułatwiającymi koncentrację uwagi. Ważne jest również dla nas wsparcie nauczycieli poprzez dostarczenie materiałów dodatkowych, niezbędnych do prowadzenia lekcji. Ważną informacją jest także to, ze program nauczania będzie stworzony przez autorów wydawnictw podręcznikowych, metodyków, a redagowany przez redaktorów magazynu edukacyjnego „Kumpel”.  

Projekt jest całkowicie finansowany z programu Kapitał Ludzki,  III Wysoka jakoś systemu oświaty, 3.3 Poprawa jakości kształcenia, 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia.

 

* badania prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”