Wymagania techniczne dla pomocy multimedialnych A A A

Pomoce multimedialne wykonywane są w technologiach:

  • HTML 5,
  • CSS 3,
  • Java Script,

Wykonane pomoce multimedialne dostępne na stronie są tworzone zgodnie ze standardami tworzenia aplikacji internetowych. Takimi standardami są wytyczne organizacji W3C.

Aby pomoce multimedialne były wyświetlane i działały prawidłowo, preferowane przez nas przeglądarki to:

  • Internet Explorer od wersji 11,
  • Mozilla Firefox od wersji 34,
  • Google Chrome od wersji 39,
  • Opera od wersji 26 dla systemu Windows XP oraz wersja 12 dla Windows 7 lub 8,

Należy także pamiętać, aby nie blokować skryptów lekcji wtyczkami typu AdBlock Plus.

Aby pomoce multimedialne były wyświetlane i działały prawidłowo, należy stosować do ich uruchamiania najnowsze darmowe przeglądarki internetowe.